Het behandeltraject

Bij de eerste behandeling worden de huidige klachten en de medische geschiedenis in kaart gebracht. Vervolgens wordt het hele lichaam onderzocht en niet alleen de regio waar de klacht wordt ervaren. Op de plaats waar de oorzaak van het letsel of het probleem wordt gevonden worden, organen, vliezen, spieren en gewrichten met zachte handgrepen losgemaakt. Het lichaam en de hersenen krijgen weer de mogelijkheid om te herstellen en zullen beter gaan functioneren.

Tijdens de behandeling kan er een losse broek, T-shirt of hemd aangehouden worden. De behandeling wordt over het algemeen als prettig ervaren. Voedingsadviezen, voedingssupplementen, oefeningen en bewegingsadviezen kunnen onderdeel zijn van de behandeling.

Afhankelijk van de klachten en de gevonden oorzaak zal het vervolgconsult na drie tot vijf weken plaatsvinden. Tijdens het vervolgconsult worden de resultaten geëvalueerd en zal er opnieuw een uitgebreide behandeling plaatsvinden. Het behandeltraject zal zo lang als nodig, maar zo kort mogelijk zijn.

Natuurlijk is twee of drie maal per jaar een behandeling ter preventie van blessures en behoud van een goede ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid mogelijk.

Waar mogelijk wordt er samengewerkt met artsen, fysiotherapeuten, consultatiebureau en andere betrokkenen om de therapie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.