Het behandeltraject

Onderzoek en diagnose
De behandeling start met een gesprek met de ouders. In dit gesprek komen de ontwikkeling van uw kind, de zwangerschap, de bevalling en erfelijke factoren uitgebreid aan de orde. Vervolgens onderzoekt de B.S.M.- de Jong® therapeut uw kind en worden de visuele en auditieve vaardigheden en verwerking getest. Ook wordt uw kind behandeld met de osteopatische technieken. Op basis van het gesprek en het onderzoek maakt de therapeut een analyse van het probleem en wordt een specifiek op uw kind afgestemd oefenprogramma opgesteld.

Thuis oefenen
Het oefenprogramma bestaat uit therapeutische bewegings- en massageoefeningen. Zes dagen per week voert uw kind het oefenprogramma onder begeleiding van de ouder uit. Dit duurt ongeveer 10 minuten per dag. Het is erg belangrijk dat de oefeningen volgens het schema en de instructies van de therapeut uitgevoerd worden. De uitvoering, combinaties en aantal herhalingen van de oefeningen luisteren heel nauw. Het is maatwerk om de voor uw kind belangrijke hersengebieden goed gedoseerd te activeren. Er is daarom ook regelmatig contact met de therapeut.

Evaluatie en bijstellen oefenschema
Om de 6 à 8 weken bezoekt u met uw kind de therapeut om de huidige situatie van uw kind te bespreken, de resultaten te evalueren, uw kind te behandelen met de osteopatische technieken en het oefenprogramma bij te stellen.

Resultaat
Na een relatief korte periode kunnen de eerste verbeteringen al zichtbaar zijn. Voor een blijvende verandering is het noodzakelijk dat uw kind het hele behandeltraject doorloopt. Een behandeltraject met de B.S.M.- de Jong® therapie duurt gemiddeld zeven maanden tot een jaar.

Voedingsadviezen, voedingssupplementen en didactische hulp bij leerproblemen kunnen ter ondersteuning van de therapie worden gegeven. Contact met andere zorgverleners en school kan belangrijk zijn in het behandeltraject